Střední škola teleinformatiky

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Opavská 1119, Ostrava-Poruba

Web: teleinformatika.eu

Škola online

Moderní školní informační systém.

Web: skolaonline.cz

Nová maturita

Oficiální webové stránky "NOVÉ MATURITY"

Web: novamaturita.cz

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - 1.C

Aktualizováno 18. 5. 2015 | Prokopson

Číselné soustavy, základní jednotky informace

- dvojková, osmičková, desítková, šestnáctková soustava
- převody mezi číselnými soustavami
- bit a Byte – převody jednotek
stáhnout


Historie počítačů

- Jednoduchá počítadla, Abacus
- Mechanické kalkulátory (17. století až polovina 19. století)
- Děrné štítky a mechanické počítače (1805 - 1890)
- Elektromechanické počítací stroje (1890 - 1945)
- Reléové počítače (II. světová válka)
- Elektronkové počítače (po roce 1946)
- Další generace počítačů
- Vývoj počítačů po desetiletích
stáhnout


Vývoj osobních počítačů

- Altair - první osobní počítač
- Apple
- IBM, Microsoft a Personal Computer
- GUI rozhraní
- Počítače typu PC
- Grafické rozhraní Microsoft Windows (okna)
stáhnout


Trendy ve vývoji počítačů

- Změny hw a sw technologií
- Změny využívání IT v důsledku změny technologií
- Výběr změn technologií
stáhnout


Druhy počítačů a oblasti jejich nasazení

- Kapesní počítače (PDA) a „chytré“ telefony
- Multimediální tablet počítače
- Notebooky, netbooky, ultrabooky
- Osobní počítače
- Pracovní stanice (workstation)
- Sálové počítače (mainframe)
- Superpočítače
stáhnout


Jon von Neumannovo schéma počítače

- Pojem Jon von Neumannovo schéma počítače
- Nákres schématu
- Popis pěti hlavních modulů
- Princip činnosti počítače
- Základní odlišnosti
stáhnout


Počítačová bezpečnost

- aktualizace operačního systému a aplikačních programů
- firewall a další bezpečnostní nástroje
- počítačové viry a červy, spyware
- metody útoků přes webové stránky a elektronickou poštu
- ant. program, problematika spamu a obrana proti němu
- podvody (tzv. techniky sociálního inženýrství), hoax
- zásady vytvoření bezpečného hesla
- zabezpečení počítače a dat před zneužitím cizí osobou
- ochrana dat před ztrátou, zálohování dat
stáhnout (studijní materiál zpracovala Ing. Radka Studnická)


Zálohování a komprese dat

- záložní média
- typy záloh
- komprese dat
- kompresní poměr
- RAR
- ZIP
stáhnout

Internet

- pojem Internet
- základní pojmy týkající se Internetu
- podíl webových prohlížečů v ČR
- možnosti připojení na Internet
stáhnout


Práce s Internetem

- Komunikace na Internetu
- Elektronická komunikace
- Elektronická pošta
- Elektronická konference
- Diskusní fórum
- Přímá komunikace
- Služby poskytované Internetem
stáhnout

Informační zdroje a jejich kvalita

- informační zdroje a jejich vlastnosti
- katalog a fulltext
- webový vyhledávač
- orientace ve výsledku hledání
- zpřesnění zadání, prokočilé vyhledávání
- kvalita a relevance informačního zdroje
- kritický přístup k informacím
- metadata (metainformace) a jejich využití
- myšlenkové mapy
- digitalizace a virtualizace reálných objektů
- virtualizace reálných objektů a míst
- virtuální počítače
stáhnout

Etické zásady a právní normy související s IT

- základy počítačové etiky
- zákon o svobodném přístupu k informacím
- zákon o ochraně osobních údajů
- podstata ochrany autorských práv
- normy pro citování z knih a z on-line zdrojů
- licence k užití programu
- ochrana programů před nelegálním kopírováním
stáhnout

Softwarová licence

- příklady licencí
- licence využívané hlavně určitým výrobcem
- další typy (nejedná se o licence)
- některé způsoby distribuce
stáhnout

Ergonomie a hygiena práce s ICT

- ergonomické a hygienické zásady práce s ICT
- pomůcky pro využití ICT osobami s handicapem
- využití počítačů pro zkvalitnění života
- energetická náročnost různých typů ICT
- úsporné technologie obsažené v OS a jejich nastavení
- nakládání s elektronickým odpadem a jeho recyklace
- komponenty a spotřeba počítače
stáhnout

Média, reklama a technologie

- soukromá a veřejnoprávní média
- způsoby manipulace s příjemce sdělení
- vliv reklamy na současnou společnost
- počítačové úpravy vyobrazení předmětů
- etapy realizace reklamní kampaně
stáhnout

Význam IT pro veřejnou sféru

- IT v průmyslu, obchodu a bankovnictví
- IT ve veřejné a stání správě
stáhnout

Copyright © 2013 - 2019 Prokop | technologie XHTML, CSS, PHP počítadlo.abz.cz