Střední škola teleinformatiky

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Opavská 1119, Ostrava-Poruba

Web: teleinformatika.eu

Škola online

Moderní školní informační systém.

Web: skolaonline.cz

Nová maturita

Oficiální webové stránky "NOVÉ MATURITY"

Web: novamaturita.cz

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - 2.A, 2.B

Aktualizováno 8. 5. 2016 | Prokop

Algoritmus, programovací jazyky, algoritmizace

- historie
- pojem algoritmus
- vlastnosti algoritmu
- pojem programování
- programovací jazyk
- nižší programovací jazyky
- vyšší programovací jazyky
- kompilované jazyky
- interpretované jazyky
- pojem algoritmizace
- formulace problému, analýza úlohy
- vytvoření algoritmu úlohy
- sestavení a odladění programu
- Skutečný postup při algoritmizaci v praxi
stáhnout

Příklady slovního zápisu algoritmů

- příklad: Algoritmus zatloukání hřebíků
- příklad: Algoritmus přípravy pomerančové bowle
- příklad: Algoritmus přechodu křižovatky, řízené semaforem
stáhnout


Vývojové diagramy

- používané značky a jejich význam
- příklady vývojových diagramů
stáhnout
Vývojové diagramy - příklady

- příklady vývojových diagramů
stáhnout
Základní pojmy

- syntaxe
- sémantika
- proměnná
- konstanta
- přiřazovací příkaz
- podmínka
stáhnout

Úvod do značkovacího jazyka HTML

- pojem značkovací jazyk HTML
- struktura webového dokumentu HTML
- znaková sada utf-8
- postup vygenerování struktura web. dokumentu
- možnosti uložení dokumentu do web. formátu
- software pro tvorbu web. dokumentu
- program PSPad editor
- možnost stažení a instalace PSPadu
- pracovní prostředí PSPadu
- validace webového dokumentu
- typy DTD
- proč validovat
- on-line validace
- off-line validace
- výsledky validace
stáhnout

Kancelářské balíky

- pojem Kancelářský balík
- historické kancelářské balíky
- online kancelářské balíky
- aktuální kancelářské balíky
- 4 kancelářské balíky na webu, kterými lze nahradit Office
- srovnání LibreOffice, OpenOffice.org a Microsoft Office
- historický vývoj kancelářských balíků
- aplikace MS Office
stáhnout

Programy pro práci s textem

- pojem Textový editor
- pojem Textový proceosr
- T602
- TEX
- Notepad
- WordPad
- WordPerfect
- Notepad++
- PSPad editor
- StarOffice Writer
- 602Office Writer
- Office for Mac 16 (Word)
- MS Office (Word)
stáhnout

Základní typografická pravidla

- obecné zásady
- interpunkční znaménka
- dvojtečka
- závorky, uvozovky
- spojovník a pomlčka
- značky
- čísla
- automatické opravy
stáhnout (1. materiál)
stáhnout (2. materiál)

Počítačová typografie

- písma
- úvod do počítačové typografie
- vybravná pravidla sazby textu
stáhnout (1. materiál)
stáhnout (2. materiál)

Prezentační software

- funkce prezentačních programů, programy pro tvorbu prezentací
- zásady pro vytváření a přednášení prezentací
- MS Powerpoint 2010 - prostředí programu, motiv, objekty na snímcích, ovládání časování, multimédia na snímcích, uložení a spuštění prezentace
stáhnout (Funkce prezentačních programů)
stáhnout (MS Powerpoint 2010 - popis prostředí)
stáhnout (Zásady správné prezentace, J. Machač, SPŠ ST, Praha)
stáhnout (Zásady tvorby prezentace)
webová stránka (Prezentace - krok za krokem)

Tabulkové procesory

- Tabulkové procesory
- funkce tabulkových procesorů, zástupci tabulkových procesorů
- MS Excel 2010 - prostředí programu, buňka, sešit, list, formátování buněk, relativní a absolutní adresa buněk, vzorce, chybová hlášení, grafy, ověření dat, podmíněné formátování, formulář
stáhnout (tabulkové procesory - 1. část)
stáhnout (tabulkové procesory - 2. část)
podmíněné formátování
tvorba a úprava grafů

Databáze

- databáze (pojem, SŘBD (které funkce podporuje pro práci s daty), normální formy, relace (vlastnosti vyplývající z tabulkového vyjádření relace), záznam, položka, datové typy, kardinalita (vzájemné vztahy), primární klíč (vlastnost, příklady), transakce, GPL, multiplatformita)
stáhnout

Copyright © 2013 - 2019 Prokop | technologie XHTML, CSS, PHP počítadlo.abz.cz