Střední škola teleinformatiky

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Opavská 1119, Ostrava-Poruba

Web: teleinformatika.eu

Škola online

Moderní školní informační systém.

Web: skolaonline.cz

Nová maturita

Oficiální webové stránky "NOVÉ MATURITY"

Web: novamaturita.cz

Studijní materiály k maturitě

Aktualizováno 4. 3. 2019 | Prokop

Značkovací jazyk XHTML

- značkovací jazyk, značky (tagy) – pojem, zápis, rozdělení, přípony souborů
- zásady jazyka XHTML (vnořování tagů, velikost znaků), porovnání s jazykem HTML
- mezery v kódu, entity (znakové, číselné)
- atributy a jejich zápis
- základních pět značek webového dokumentu
stáhnout

Kostra webové stránky

- struktura (kostra) XHTML dokumentu (popis jednotlivých částí)
- základní metainformace dokumentu
- kódování dokumentu (znaková sada, kódování znaků)
- konkrétní značky (tagy) jazyka XHTML (komentáře, nadpisy, zalomení řádku, odstavce, předformátovaný text, vodorovná čára, dolní a horní index, seznamy, odkazy, obrázky, tabulky)
stáhnout

Dynamické prvky webu

- JavaScript (pojem, typ skriptování, charakteristiky, velikost písma, možnosti a omezení jazyka, začlenění skriptu do webového dokumentu, přípony souboru, proměnné, hlášky, praktické příklady)
- PHP (pojem, typ skriptování, podpora u webhostingu, přípony souboru, výhody a nevýhody, co lze pomocí PHP vytvořit, princip PHP, syntaxe a zápis příkazů, komentáře, příkaz echo, spojování řetězců, proměnné (velikost písma u proměnných), praktické příklady)
stáhnout (JavaScript)
stáhnout (JavaScript - 18 příkladů)
stáhnout (PHP)
stáhnout (PHP - 16 příkladů)

Kaskádové styly (CSS)

- pojem, důvod vzniku, výhody, nevýhody, připojení CSS k XHTML dokumentu
- třídy, identifikátory, pseudotřídy, pseudoelementy, vícenásobné a kontextové selektory
- CSS vlastnosti barev, písma, textu, boxů a bloků, pozicování
stáhnout (studijní materiál je dokončen)

Copyright © 2013 - 2019 Prokop | technologie XHTML, CSS, PHP počítadlo.abz.cz