Střední škola teleinformatiky

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Opavská 1119, Ostrava-Poruba

Web: teleinformatika.eu

Škola online

Moderní školní informační systém.

Web: skolaonline.cz

Nová maturita

Oficiální webové stránky "NOVÉ MATURITY"

Web: novamaturita.cz

Studijní materiály k maturitě

Aktualizováno 5. 4. 2019 | Prokop

Číselné soustavy, základní jednotky informace

- dvojková, osmičková, desítková, šestnáctková soustava
- převody mezi číselnými soustavami
- základní jednotky používané v informačních technologiích
stáhnout

Počítačová bezpečnost

- aktualizace operačního systému a aplikačních programů
- firewall a další bezpečnostní nástroje
- počítačové viry a červy, spyware
- metody útoků přes webové stránky a elektronickou poštu
- antivirový program, problematika spamu a obrana proti němu
- podvody (tzv. techniky sociálního inženýrství), hoax
- zásady vytvoření bezpečného hesla
- zabezpečení počítače a dat před zneužitím cizí osobou
- šifrování souborů, ochrana dat před ztrátou, zálohování dat
stáhnout

Operační systémy firmy Microsoft

- OS – pojem, jednotlivé části OS, funkce
- MS-DOS (pojem, výhody, nevýhody, emulátor DOSBox, klony MS-DOSu, základní části systému (systémové soubory), rozhraní systému (příkazový řádek a jeho spuštění, souborové manažery), verze MS-DOSu, základní pojmy (disková jednotka, soubor (typy a přípony), označování souborů, adresář, hlavní adresář, stromová struktura adresářů, úplná specifikace souboru, spouštění programů, přerušení činnosti programu), interní a externí příkazy)
- MS Windows (pojem, multitasking, GUI, popis jednotlivých verzí MS Windows, BSOD, výhody, nevýhody, webové prohlížeče, podíl na trhu)
stáhnout (aktualizováno 5. 4. 2019)

Alternativní operační systémy

- Linux (pojem, charakteristika, logo, název, licence, repozitáře, lokalizace, kancelářské balíky, Ubuntu (název, číslování verzí, kódová jména, LTS, mezinárodní a česká komunita, distribuce, způsob získání Ubuntu, přípravy na instalaci, minimální HW požadavky, řešení pro nevýkonné počítače, samotná instalace systému, webové prohlížeče), porovnání Linuxu s MS Windows, podíl na trhu)
- Unix (pojem, charakteristika)
- MAC OS (pojem, veřejné verze, uživatelské prostředí (plocha, Dock, MenuBar, vyhledávání, procházení otevřenými okny, multimediální přehrávač, kancelářské balíky, správce souborů, prohlížeč obrázků, instantní komunikátor), produkty firmy Apple, webové prohlížeče, podíl na trhu)
- OS mobilních telefonů, tabletů (popis verzí, výhody, nevýhody, podíl na trhu)
- Alternativní OS (pojem, charakteristika, další OS na trhu)
stáhnout (aktualizováno 5. 4. 2019)

Značkovací jazyk XHTML

- značkovací jazyk, značky (tagy) – pojem, zápis, rozdělení, přípony souborů
- zásady jazyka XHTML (vnořování tagů, velikost znaků), porovnání s jazykem HTML
- mezery v kódu, entity (znakové, číselné)
- atributy a jejich zápis
- základních pět značek webového dokumentu
stáhnout

Kostra webové stránky

- struktura (kostra) XHTML dokumentu (popis jednotlivých částí)
- základní metainformace dokumentu
- kódování dokumentu (znaková sada, kódování znaků)
- konkrétní značky (tagy) jazyka XHTML (komentáře, nadpisy, zalomení řádku, odstavce, předformátovaný text, vodorovná čára, dolní a horní index, seznamy, odkazy, obrázky, tabulky)
stáhnout

DTD a validace

- pojem DTD, rozdělení (popis jednotlivých typů DTD)
- W3C (pojem, činnost, webová adresa)
- validace (pojem, důvody validace, on-line validace (webová adresa, co je možné validovat), offline validace (kontrola zdrojového kódu v PSPadu, klávesová zkratka, výsledky validace) , praktické příklady), validace a webový prohlížeč
- webové standardy (popis, výhody a dodržování webových standardů v praxi)
stáhnout

Dynamické prvky webu

- JavaScript (pojem, typ skriptování, charakteristiky, velikost písma, možnosti a omezení jazyka, začlenění skriptu do webového dokumentu, přípony souboru, proměnné, hlášky, praktické příklady)
- PHP (pojem, typ skriptování, podpora u webhostingu, přípony souboru, výhody a nevýhody, co lze pomocí PHP vytvořit, princip PHP, syntaxe a zápis příkazů, komentáře, příkaz echo, spojování řetězců, proměnné (velikost písma u proměnných), praktické příklady)
stáhnout (JavaScript)
stáhnout (JavaScript - 18 příkladů)
stáhnout (PHP)
stáhnout (PHP - 16 příkladů)

Kaskádové styly (CSS)

- pojem, důvod vzniku, výhody, nevýhody, připojení CSS k XHTML dokumentu
- třídy, identifikátory, pseudotřídy, pseudoelementy, vícenásobné a kontextové selektory
- CSS vlastnosti barev, písma, textu, boxů a bloků, pozicování
stáhnout (studijní materiál je dokončen)

Webhosting

- pojem, co by měl webhosting splňovat, rozdělení domén, vlastní doména, prostor na disku, skriptování na straně serveru, databáze, e-mail, vlastní server
- technická podpora, garance kvality služeb, další vlastnosti webhostingu
- český webhosting, freehosting
- registrace vlastní domény
- nahrání stránek na web
stáhnout
registrace domény 3. řádu, nahrání stránek na web (www.hostuju.cz)
registrace domény 3. řádu, instalace red. systému WordPres (www.endora.cz)

Copyright © 2013 - 2019 Prokop | technologie XHTML, CSS, PHP počítadlo.abz.cz