Střední škola teleinformatiky

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Opavská 1119, Ostrava-Poruba

Web: teleinformatika.eu

Škola online

Moderní školní informační systém.

Web: skolaonline.cz

Nová maturita

Oficiální webové stránky "NOVÉ MATURITY"

Web: novamaturita.cz

PROGRAMOVÁNÍ WWW

Aktualizováno 18. 9. 2019 | Prokopson

Internet a webové standardy

- pojem Internet
- historie Internetu
- historie vývoje webových standardů (značkovací jazyky)
- popis jednotlivých webových standardů (SGML, HTML, XML, XHTML, CSS)
- výhody webových standardů
- dodržování webových standardů v praxi
stáhnout

Úvod do jazyka HTML

- pojem HTML
- struktura dokumentu HTML
- pojem tag
- rozdělení tagů
- jejich zápis, vlastnosti, atributy, pravidla pro jejich tvorbu, praktické využití
- entity
stáhnout
znakové a číselné entity

Úvod do jazyka XHTML

- pojem XHTML
- struktura dokumentu XHTML
- zásady
- rozdíl mezi HTML a XHTML
- DTD
- jmenné prostory
- meta tagy
stáhnout

Grafické formáty pro web

- grafický návrh webu
- vektorová grafika
- grafické formáty vektorové grafiky
- rastrová grafika
- grafické formáty rastrové grafiky
- ostatní grafické formáty
- favicon.ico
stáhnout

W3C - World Wide Web Consorcium

- úvod
- činnosti Consorcia
- webová stránka W3C
stáhnout

XHTML - kódování dokumentu

- znaková sada (character set)
- kódování znaků (character encoding)
- jak je to v praxi?
- podpora UTF-8 a ISO 8859-2 v aplikacích
- určení kódování
stáhnout

Základních pět značek jazyka XHTML

- nadpisy
- odstavce
- bloky
- odkazy
- obrázky
stáhnout

DTD a validace

- !Doctype
- Doctype v HTML 4.01
- Doctype v XHTML
- definice validace
- proč validovat
- on-line validace
- offline validátory
stáhnout

Webové standardy

- úvod
- webové standardy
- důvody pro dodržování standardů
- validátor
- přehled současných webových standardů
- HTML
- XHTML
- HTML 5
- CSS
- výhody webových standardů
- dodržování webových standardů v praxi
- jak zjistím zda stránka vyhovuje standardům
stáhnout

JavaScript

- pojem JavaScript
- charakteristiky jazyka
- možnosti jazyka
- omezení jazyka
- první JavaScript
- proměnné
- hlášky
- začlenění skriptu do stránky
- praktické použití scriptů
- syntaxe JavaScriptu
stáhnout
18 příkladů - stáhnout

PHP

- pojem PHP
- podpora
- výhody PHP
- nevýhody PHP
- co lze v PHP napsat
- princip PHP
- základy syntaxe
- příkaz ECHO
- spojování řetězců
- proměnné, operátory, větvení, cykly, pole
- zabezpečení
stáhnout
16 příkladů - stáhnout

Databáze, SQL, MySQL

- databáze, SŘBD, normální formy, relace, kardinalita, primární klíč, cizí klíč, transakce, GPL, multiplatformita
- SQL (CREATE TABLE, DROP TABLE, INSERT, UPDATE, SELECT, DELETE, CREATE DATABASE, DROP DATABASE), dotazy
- MySQL (pohledy, triggery, uložené procedury, uložiště dat)
stáhnout

Pozicování
Webhosting

- pojem webhosting
- co by měl webhosting splňovat
- rozdělení domén
- vlastní doména
- prostor na disku
- skriptování na straně serveru
- databáze
- email
- vlastní server
- technická podpora
- garance kvality služeb
- další vlastnosti
- přehled českého webhostingu
- webhosting zdarma
- přehled českého free webhostingu
stáhnout
registace vlastní domény
nahrání stránek na účet

Kaskádové styly (CSS) - I. část

- úvod
- hlavní smysl CSS
- struktura dokumentu
- 3 způsoby použití
- výhody CSS
- nevýhody CSS
- základy práce se styly
stáhnout
3 způsoby připojení CSS k webu (příklady)

Kaskádové styly (CSS) - II. část

- kaskádové pořadí
- délkové jednotky
- absolutní a relativní jednotky
- procenta
stáhnout

Kaskádové styly (CSS) - III. část

- třídy
- identifikátory
- pseudotřídy
- pseudoelementy I.
- pseudoelementy II.
- kontextové selektory
- vícenásobné selektory
7 příkladů

CSS - vlastnosti (barva, pozadí)

- definice barev textu (5 způsobů)
- barva pozadí
- pozadí a text
- podpůrné nástroje
- obrázek na pozadí
- bezpečné barvy
stáhnout

CSS - vlastnosti (písmo, text)

- vlastnosti písma
- vlastnosti textu
stáhnout


CSS - vlastnosti boxů a bloků

- vlastnosti boxů
- vlastnosti bloků
stáhnout

Copyright © 2013 - 2019 Prokop | technologie XHTML, CSS, PHP počítadlo.abz.cz