Střední škola teleinformatiky

Střední škola teleinformatiky, Ostrava, příspěvková organizace

Opavská 1119, Ostrava-Poruba

Web: teleinformatika.eu

Škola online

Moderní školní informační systém.

Web: skolaonline.cz

Nová maturita

Oficiální webové stránky "NOVÉ MATURITY"

Web: novamaturita.cz

PROGRAMOVÁNÍ WWW - 3.A, 3.B

Aktualizováno 18. 9. 2019 | Prokop

Úvod do jazyka HTML

- pojem HTML
- struktura dokumentu HTML
- pojem tag
- rozdělení tagů
- jejich zápis, vlastnosti, atributy, pravidla pro jejich tvorbu, praktické využití
- entity
stáhnout
znakové a číselné entity

Webové standardy

- úvod
- webové standardy
- důvody pro dodržování standardů
- validátor
- přehled současných webových standardů
- HTML
- XHTML
- HTML 5
- CSS
- výhody webových standardů
- dodržování webových standardů v praxi
- jak zjistím zda stránka vyhovuje standardům
stáhnout

Úvod do jazyka XHTML

- pojem XHTML
- struktura dokumentu XHTML
- zásady
- rozdíl mezi HTML a XHTML
- DTD
- jmenné prostory
- meta tagy
stáhnout

Validace

- !Doctype
- Doctype v HTML 4.01
- Doctype v XHTML
- definice validace
- proč validovat
- on-line validace
- offline validátory
stáhnout

W3C - World Wide Web Consorcium

- úvod
- činnosti Consorcia
- webová stránka W3C
stáhnout

Kaskádové styly (CSS) - I. část

- úvod
- hlavní smysl CSS
- struktura dokumentu
- 3 způsoby použití
- výhody CSS
- nevýhody CSS
- základy práce se styly
stáhnout
3 způsoby připojení CSS k webu (příklady)

Kaskádové styly (CSS) - II. část

- kaskádové pořadí
- délkové jednotky
- absolutní a relativní jednotky
- procenta
stáhnout

Kaskádové styly (CSS) - III. část

- třídy
- identifikátory
- pseudotřídy
- pseudoelementy I.
- pseudoelementy II.
- kontextové selektory
- vícenásobné selektory
7 příkladů

CSS - vlastnosti (barva, pozadí)

- definice barev textu (5 způsobů)
- barva pozadí
- pozadí a text
- podpůrné nástroje
- obrázek na pozadí
- bezpečné barvy
stáhnout

CSS - vlastnosti (písmo, text)

- vlastnosti písma
- vlastnosti textu
stáhnout


CSS - vlastnosti boxů a bloků

- vlastnosti boxů
- vlastnosti bloků
stáhnout


JavaScript

- pojem JavaScript
- charakteristiky jazyka
- možnosti jazyka
- omezení jazyka
- první JavaScript
- proměnné
- hlášky
- začlenění skriptu do stránky
- praktické použití scriptů
- syntaxe JavaScriptu
stáhnout
18 příkladů - stáhnout

Copyright © 2013 - 2019 Prokop | technologie XHTML, CSS, PHP počítadlo.abz.cz